• Ryd altid op i stalden efter ridning, vask bid grundigt og hæng sadeltøj ordentligt på plads. Slut af med at feje efter dig. 

Da vi rigtig gerne vil passe godt på både vores heste og ponyer, men også vores parthavere, har vi udformet retningslinjer til ridningen. 

For at være berettiget til en part, skal disse retningslinjer overholdes. Opleves brud på reglerne, kan parten opsiges med øjeblikkeligt varsel. Er der spørgsmål, kan man rette henvendelse til daglig leder. 

 

2. PARTSBETINGELSER 

 

• Ponyen/hesten må ikke rides af andre end partshaveren, medmindre dette er aftalt med underviser i elevskolen. 

• Parten aftaler med en underviser i elevskolen hvilke tider der rides undervisning. Lørdag eller søndag kan der rides mellem 08:00 – 18:00. I ferier tildeles forskellige dage hvor parthaver må ride.  Pony/ Hest skal man selv hente på fold, hvis de går der, ligesom den skal sættes tilbage, hvis de andre ikke er taget ind.

• Det er på eget/værgers ansvar at omgås DRK's ponyer/heste og skulle ponyen/hesten lave en skade på parten, er det egen forsikring der skal benyttes. 

• DRK afholder alle udgifter og sørger for udstyr til ponyen/hesten. Eget udstyr må ikke benyttes med mindre det er aftalt med Daglig leder. Der må under ingen omstændigheder benyttes bandager og gamacher må kun benyttes, hvis det er pålagt af daglig leder. Opdages fejl og mangler, underrettes underviser om dette.

• Parten har ansvar for vedligeholdelse af udstyr, og undervisere i elevskolen kan henstille part til dette. Udstyr skal rengøres og pudses mindst en gang om måneden og underlag skiftes efter behov. DRK sørger for vask af underlag. Parten må vaske hove, hale og ben ved behov. DRK vartager klipning af hale man osv. 

• Partshaveren kommer til ponyen/hesten hver weekenden, og er man forhindret så giver man besked til elevskolelederen/ daglig leder. Det forventes at parten muger ud ved hesten i weekenden. Skal der, mod forventning, bruges spåner, aftales dette med weekendvagten.

• Der vil forekomme aktivitet i nogle weekender hvor ponyen/hesten skal bruges af elevafdelingen eller til anden aktivitet. 

• Kontrakten kan fra begge parter opsiges til udgangen af den efterfølgende måned. Pr.1/2-20 er partaftalen 1 årig og ny partsaftale skal indgåes. Dette kan ved ventelist ikke ske på samme pony/hest.

• Der må ikke opsættes eller stilles skabe på klubbens område. 

• Ponyen/hesten skal strigles godt og have renset hove både før og efter rideturen. 

• Der må kun benyttes hjælpere (spore, pisk, hjælpetøjler m.v.) som er aftalt med en underviser i elevskolen. 

• Ponyen/hesten må rides ud fra det konditionsniveau, som den befinder sig på (max 1 time) 

• Alle arealer på DRK må benyttes i weekenden. Dog ikke græsbane samt områder der er i brug til andet formål. 

• Partsryttere må IKKE: Longere, løsspringe eller benytte springmateriale. 

• Parten må gerne ride i skoven, hvis man er fyldt 18 år eller ledsaget af ansvarlig rytter/person over 18 år. 

• Man skal som rytter udvise respekt overfor andre ryttere og heste. 

• Parten må aldrig være alene i klubben. 

• Parten skal altid overholde de sikkerhedsregler der gælder for klubben. 

• Ryd altid op i stalden efter ridning, vask bid grundigt og hæng sadeltøj ordentligt på plads. Slut af med at feje efter dig.

• Parten skal fylde halm i hø nettet, når de er i stalden. Boksen skal desuden ordnes hver weekend( fjerne klatter) er man forhindret underrettes staldvagten. 

• Brug din sunde fornuft og tænk dig altid godt om, når du arbejder med din pony/ hest. 

 

3. RETNINGSLINJER FOR PARTER MHT. BRUG AF DE SOCIALE MEDIER 

 

• Du må meget gerne dele billeder af rideskolens elevheste. Brug meget gerne hashtaggene "#DjurslandsRideklub" og "#ElevhestDRK", så andre kan se vores fine ponyer. 

• Du må meget gerne dele positive oplevelser med din part. Har du negative oplevelser, eller andet du er træt af mht. din part, hører vi meget gerne fra dig – vi ønsker IKKE at læse om dem på de sociale medier. 

• Del kun billeder af fornuftig og sikker ridning - sådan som du jo altid rider. 

• Skriv kun ting, du er sikker på, du ved. Ikke noget ”du tror, du ved” eller noget, ”du er næsten sikker på.” 

• Selvom din part/den hest, du rider på, og dig helt sikkert er glade for hinanden, og det er meget fristende, så lad være med at skrive eller få det til at lyde som om, at det er din hest. Skriv, at det er Djurslands Rideklubs elevhest, og at du rider på den/har halvpart på den. Det skal fremgå tydeligt på din profil eller på dit billede. 

• Du er Djurslands Rideklubs ansigt udadtil. Svar på kommentarer, spørgsmål og henvendelser på en pæn og flink måde. 

• Hyg dig på de sociale medier. Vi glæder os til at læse om dine oplevelser med din halvpart.