Generelle oplysninger:
Organisationens juridiske navn: Djurslands Rideklub
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 23 39 31 15

Officiel e-mail adresse: drk@djurslands-rideklub.dk
Officiel web-adresse: http://www.djurslands-rideklub.dk

PRISER

Alle angivne priser er i danske kroner og inklusiv 25% moms, eller momsfritaget. Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.
Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:
- Tilmelding til kontingent
- Webshop
- Arrangementer

sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet.
Djurslands Rideklub kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling. Gebyret vil altid være angivet tydeligt alle steder hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på dette websted og på alle kvitteringer fremsendt.
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

BETALING

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:
Dankort
Visa/Dankort

Betaling sker forud.

Vi benytter quickpay.dk som betalingsgateway, læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

ABONNEMENTSVILKÅR

Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement er følgende vilkår gældende.
Det er en forudsætning for købet af på dette websted, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Djurslands Rideklub og Nets/Teller A/S og evt andre betalingsindløsere.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Djurslands Rideklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder købet hos Djurslands Rideklub eller vores leveandører.
Beløbet du skal betale for medlemskabet købes af Djurslands Rideklub men kan og vil blive leveret af vores leverandør, beløbet trækkes automatisk via dit betalingskort.
Djurslands Rideklub benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Djurslands Rideklub, men hos Quickpay i krypteret og sikker form, se venligst mere herom på quickpay.dk.
Kvittering for betaling sendes via email. Når du tilmelder dig accepterer du hernævnte vilkår og salgsbetingelser. Dit abonnement kan du til enhver tid stoppe ved at kontakte leverandøren af den købte ydelse.
Du adviseres kun hvis betalingen ikke kan gennemføres. 
Ved spærring eller fornyelse af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på enten http://www.djurslands-rideklub.dk 
Ved problemer eller andre spørgsmål vedrørende tilmelding af abonnement, kontakt på mail drk@djurslands-rideklub.dk 

 

OPSTALDNING

 1. Hest/pony opstaldes på ejers regning og risiko.
 2. Hest/pony er udelukket fra konsum og dokumenteret med ejers underskrift i hestepas.
 3. Ejer er, hvis hesten/pony ikke indgår i klubbens foldordning, ansvarlig for at hesten/ponyen motioneres og at der kan forevises dokumentation herpå, iht. gældende lovgivning (min. 2 timer 5 gange om ugen).
 4. Ejer er ansvarlig for at hestepas kan fremvises på forlangende. Eventuelle udgifter ifm. hermed afholdes af ejer, herunder dyrlægens eventuelle indberetning til Videnscentret for Landbrug, Heste.
 5. I lejen er inkluderet strøelse efter gældende regler, Yderligere strøelse kan tilkøbes.
 6. I lejen er ikke inkluderet foder, der kan tilkøbes 2 typer foder.
 7. Djurslands Rideklub forestår daglig fodring - alle ugens 7 dage - 4 gange dagligt, og udmugning efter tilkøb.
 8. Det er ikke tilladt at tage af klubbens strøelse uden aftale med daglig leder. Halm må kun gives som foder supplement og ikke som strøelse. Strøning med andet på egen foranledning er bortvisningsgrund. 
 9. Ved ankomst skal fodertavle på boksdør udfyldes korrekt. Ejer er forpligtet til at sikre at tavlen altid er opdateret.
 10. Der er til hver boks et sadelskab i den pågældende stald. Behov for øvrig plads er mulig, hvis forholdene tillader det, mod betaling. Kontakt daglig leder herom.
 11. Enhver rytter skal være medlem af klubben for at anvende faciliteterne, under hensyntagen til undervisning og stævner.
 12. Alle faciliteter må benyttes, bortset fra skridtmaskinen. Denne skal være tilkøbt og betjenes af personale. Foldene må i hverdagene benyttes i det omfang foldordningen tillader det.
 13. Alle ryttere er forpligtet til at overholde Djurslands Rideklubs klubregler. Se afsnit "klubregler" på hjemmesiden.
 14. Djurslands Rideklub har ret til at udtage gødningsprøver 2 gange om året, udgifter hertil påføres efterfølgende måneds regning.
 15. Hesten/ponyen kan vederlagsfrit og med fortsat dispositionsret, fjernes fra boksen i juli måned. Boksen står til rådighed på almindelige vilkår fra den 1. august såfremt der er betalt boksleje senest den 7. juli.
 16. Al ridning/omgang med heste/ponyer foregår på egen risiko og uden forsikringsdækning fra Djurslands Rideklub.
 17. Djurslands Rideklub underretter ejer og tilkalder dyrlæge på ejers regning i tilfælde af sygdom.
 18. Djurslands Rideklub påtager sig intet ansvar for hestens/ponyens eventuelle sygdom, liv og førlighed, herunder skrammer som hesten/ponyen måtte pådrage sig under opstaldning.
 19. Ejer forpligter sig til at overholde gældende lovgivning.
 20. Ejer forpligter sig til at påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten/ponyen måtte forvolde.
 21. Ejeren forpligter sig til at holde hesten/ponyen ansvarsforsikret, vaccineret og forsvarligt beskåret/skoet.
 22. Ejer er forpligtet til straks at informere klubbens kasserer om adresseændringer og/eller nyt telefonnummer. 
 23. Ethvert spørgsmål, klage eller underen rettes til klubbens daglig leder.
 24. Gældende kontrakt kan, af begge parter, opsiges med 1 måneds varsel til den efterfølgende første.


FORTRYDELSESRET OG AFMELDING

Der tilbydes ikke refundering for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.
Afmelding af holdundervisning for den efterfølgende månede, skal ske senest den 20. i måneden til underviser og på mail gittesoelberg@hotmail.com samt hvis det er i elevskolen også sendes en mail til drkelevskole@gmail.com 
Aflyses enetimer senere end 24 timer før undervisningen, skal der betales 50% af prisen.
Opsigelse af tilmeldte ydelser i form af opstaldning, foldordning, skridtmaskine og halvårligt facilitetskort, skal ske til daglig leder samt på mail gittesoelberg@hotmail.com.
Opsigelse af opstaldning skal ske med 1 måneds varsel til den efterfølgende 1.
Opsigelse af foldordning og skridtmaskine kan ske med virkning dags varsel, men der ydes ikke refusion af den allerede indbetalte ydelse for den resterende del af måneden.

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på dette websted, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Djurslands Rideklub eller deres leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos Djurslands Rideklub eller vore leverandører har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
Brugernavn og adgangskode.
Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold eller andre ydelser hos Djurslands Rideklub eller vore leverandørere , tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende og ikke videregive disse til andre.
 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil eller framelde sig nyhedsbreve enten via link i mailen eller på brugerens profil.
 

COOKIES

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer der benyttes.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".
Tekniske krav til brugerens computerudstyr
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).
 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af dette websted.
 

FORBEHOLD

Djurslands Rideklub tager forbehold for taste og prisfejl.
Djurslands Rideklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Djurslands Rideklub og dets leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.- at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Djurslands Rideklub og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar. Djurslands Rideklub påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Djurslands Rideklubs ydelser på dette websted eller vore leverandørers.
 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til Djurslands Rideklub se på dette websted under kontakt.