SÅDAN MELDER DU FRA - OPSIGELSE/AFMELDING

Betaling for tilmeldte ydelser sker forud.

Opsigelse af tilmeldte ydelser i form af

1. opstaldning
2. foldordning og skridtmaskine
3. halvårligt facilitetskort

skal ske til daglig leder OG på mail 86321850@stofanet.dk

Ad 1: Opsigelse af OPSTALDNING skal ske med 1 måneds varsel til den efterfølgende 1.
Ad 2: Opsigelse af FOLDORDNING og SKRIDTMASKINE kan ske med virkning dags varsel, men der ydes ikke refusion af den allerede indbetalte ydelse for den resterende del af måneden.
Ad 3: Opsigelse af HALVÅRLIGT FACILITETSKORT skal ske inden 30. juni eller 31. december. Der sker ikke refusion af den allerede indbetalte ydelse selvom opsigelse sker inden halvårets udløb.

Opsigelse af tilmeldte ydelser i form af

4. eneundervisning og holdundervisning 
5. halvpart

skal ske til underviser OG på mail 86321850@stofanet.dk

Ad 4: Afmelding af ENEUNDERVISNING og HOLDUNDERVISNING for den efterfølgende måned skal ske SENEST den 30. i måneden. Såfremt opsigelse sker midt i måneden ydes der ikke refusion af den allerede indbetale ydelse for den resterende del af måneden.
Ad 5: Opsigelse af HALVPART kan ske med virkning dags varsel, men der ydes ikke refusion af den allerede indbetalte ydelse for den resterende del af måneden.